Blötlägg inte nötter och fröer!

Antinutrinten i säd är främst fytinsyra. Fytinsyra är det naturliga försvar som finns bland annat i ytterskalet på obehandlade sädesslag, ris, nötter och bönor. Den fungerar som ett skydd för växterna. Det skyddar mot skadedjur och för att säden inte ska gro för tidigt eller mögla. Fytinsyra är en organisk fosforförening och är spannmålets, fröernas, nötternas och baljväxternas källa till fosfor, en näringsbuffert för att komma igång och gro. En stor del av fosforn är bundet till fytat, som är ett salt av fytinsyra och som gärna binder sig med mineraler.

I många år har fytaterna baktalats och anklagats för att hämma upptaget av mineraler. Man rekommenderade då att man skulle blötlägga nötter och fröer för att bli av med fytaterna. Men det är en gammal studie från 1946 på valpar som ligger till grund för detta. Nya studier på människor visar att fytater istället skyddar kroppen.

Personer med högt fytatinnehåll brukar ha större bentäthet och fytatet verkar skydda skelettet. Studier som har gjorts har också visat att fytaterna hämmar tillväxten av i stort sett alla mänskliga cancerceller som har testats. De cancerceller som studerats är tjocktarm, bröst, livmoderhals, prostata, lever och bukspottkörtelcancerceller.

Ett högt intag av fytater har också förknippats med lägre förekomst av hjärtsjukdomar, diabetes och färre njurstenar. Forskare har föreslagit att fytaterna bör ses som ett essentiellt näringsämne.

Du gör alltså klokt i att inte blötlägga dina nötter och fröer för att behålla fytatet och där med skydda din kropp ♡

Källa: Konsten att inte dö – David Stenholtz överläkare i onkologi och ordförande i Läkare för framtiden