Vad är Candida?

Candida är en jästsvamp som är en del av den normala bakteriefloran i kroppen och finns naturligt i tarmkanalen. Men tyvärr kan man få överväxt av Candida, vilket kan orsaka många obehagliga symtom. Det finns en mängd olika former av Candida flera hundratals, närmare 400 andra svampsorter.

De vanligaste Candidaarterna

 1. Candida Albicans

Candida albicans är den vanligaste sorten som orsakar svampinfektioner, den står för cirka 50% av all Candida. Candida Albicans är av opportunistisk karaktär. Om ditt immunförsvar är nedsatt, eller dina “goda bakterier” har minskat på grund av antibiotika, höga stressnivåer, eller överdrivet intag av “dåliga” kolhydrater eller hormonell obalans. Detta göder Candida Albicans och ger överväxt, vilket orsakar förödelse i olika delar av kroppen. Vanliga symtom är trötthet, svullnad, gasbildning, ångest, depression, vaginalt, kliande hud, försämrat minne, dålig koncentrationsförmåga, och en “dimmig” hjärna. Lämnas den obehandlad kan Candida Albicans överväxt leda till systemisk infektion via blodomloppet, vilket gör att många sjukdomsprocesser inträffar. Det finns olika behandlingar för att minska Candida Albicans överväxt, inklusive receptbelagda och over-the- counter svampdödande läkemedel, naturläkemedel kosttillskott, naturläkemedel, hälsosamma kost och livsstilsförändringar.

2. Candida Tropicalis

Den näst vanligaste arterna är Candida Tropicalis tros vara ansvarig för upp till 30% av Candida i blodomloppet, infektioner (Candidemi). Överväxt sker oftast i mag-tarmkanalen och på huden hos personer med diabetes mellitus, leukemi och lymfom, vilket orsakar en rad problem, bland annat diarré, ökad gasbildning, magkramper och hudirritationer inklusive obevekliga klåda, eksem utslag och nässelutslag. Candida Tropicalis kan också orsaka vaginal Candida vilket ger intensiv vaginal klåda, onormal tunn vattnig flytning, smärta när man kissar, rodnad och svullnad av de yttre könsorganen. Överväxt kan också drabba nervsystemet som resulterar i depression, ångest, huvudvärk och minnesförlust. Medan Candida Tropicalis är inte lika aggressiv som Candida Albicans, det blir mer motståndskraftig mot svampdödande läkemedel såsom Flucytosin, vilket gör det svårare att behandla. Lyckligtvis finns det flera nya generationens antisvampmedel som har funnits effektiva när de kombineras med en balanserad behandling inklusive kosttillskott och diet / livsstilsförändringar.

3. Candida Glabrata

Med den ökade användningen av immunosuppressiva medel, Mucosal och systemiska infektioner har ökat kraftigt orsakade av Candida Glabrata under de senaste åren, enligt NIH. Candida Glabrata beräknas vara involverad i 10-30 procent av svampinfektioner. Candida Glabrata kan orsaka oral trast, som visar sig som gräddvita, något upphöjda lesioner i munnen. Detta kan vara smärtsamt eller göra det svårt att svälja, ge feber om infektionen
sprider sig utanför matstrupen. Trast kan drabba vem som helst, även om det ofta förekommer hos barn, småbarn, äldre vuxna och personer med nedsatt immunförsvar. Obehandlad trast kan spridas till andra delar av kroppen, inklusive lungor och lever hos människor med nedsatt
immunförsvar. Behandlingsmetoder innefattar olika antimykotika i kombination med kosttillskott, närings
och livsstilsförändringar.

4. Candida Parapsilosis

Candida parapsilosis tros vara inblandade i upp till 30 procent av Candida infektioner, märkbar nagel och vävnadsinfektioner, och fungemi (svamp blodförgiftning). Candida Parapsilosis kan orsaka allvarliga influensaliknande symtom, kronisk trötthet och systemiska infektioner, oftast i immunhindrade. Dess höga resistens mot antimikrobiella läkemedel orsakar oro på sjukhus, främst i Europa. Som med de tidigare nämnda arter av Candida, är det nödvändigt med en omfattande behandlings strategi för att återfå god hälsa.

5. Candida krusei

En sällsynt art, svarar Candida krusei för cirka 1% av Candidia infektioner, och är vanligtvis förknippas med spädbarnsdiarré och ibland systemisk Candidia infekton. Även om det är resistent mot Flukonazol, kan Candida krusei behandlas framgångsrikt med svampdödande läkemedel, inklusive Amphotericin B. förutom om de bildat en helhets regim.

6. Candida Lusitaniae

Annan sällsynt arter som är står för ca 1% av Candida infektionerna är Candida Lusitaniae som kopplats till flera fall av Candidaemi blodinfektioner, liksom systemisk Candidiasis, inklusive sepsis och pyelonefrit, en potentiellt allvarlig njurinfektion. Flukonazol är ett lämpligt förstahandsval vid behandling av Candida Lusitaniae, kombinerat med kost och livsstilsförändringar. Det finns ingen “magiskt piller” eller omedelbar lösning för att bota Candida, ändå är sådana påstående vanliga med snabba resultat.

Det enda sättet att vinna kampen mot Candida är med en flitig mångfacetterad strategi som tacklar de bakomliggande problemen och korrigerar dem övertiden. Du kan vinna om du är uthållig med behandlingen och gör de nödvändiga kost- och livsstilsförändringarna för att påskynda återhämtning. Det är upp till dig!