Borreliatest

Har du, eller misstänker du borrelia?

Vi har ett växande problem där fler och fler drabbas av fästingburna infektioner som kan innebära allvarliga konsekvenser för hälsan.
Har du diffusa problem som kommer och går? Eller är du trött, orkeslös, ont i muskler, saknar sexlust och har hjärndimma? Då kan det vara Borrelia, nedan ser du fler symtom. Har du flera av dem kan det vara värt att du testar dig.

Borreliatest via sjukvården

I Sverige används i princip bara ett test för provtagning för borreliainfektion.

Det är ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbant Serum Assay) testen som visar antikroppar, den används i både blod och ryggmärgsvätska.

ELISA mäter IgG och IgM – antikroppar från 3 arter av Borrelia, Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii. Man testar tyvärr inte för andra infektioner som fästingar kan bära på.

ELISA testen för borrelia har beroende på tillverkare (det finns 7-8st) mellan 40-70 % tillförlitlighet. Det är det billigaste borreliatesten på marknaden.

I ELISA testen letar man efter fria antikroppar mot borrelia burgdorferi sensu lato tre sorter, vilket betyder att man behöver ha ett fungerande immunförsvar som producerar antikroppar för att visa positivt på testen samt att ens antikroppar inte redan kopplat ihop sig med antigener vilket har hänt om personen haft borreliainfektionen länge.

Har man en aggressiv borreliainfektion då binder sig antikropparna så fort att det finns för få fria antikroppar att mäta och testen kan visa negativ fastän infektionen är allvarlig.

Har man ett nedtryckt immunförsvar så produceras inga antikroppar även att man har borreliabakterier. Man kan ha ett nedtryckt immunförsvar av att man har fått andra fästingsburna infektioner som Anaplasma/Erlichia

En långt gången borreliainfektion kan förstöra B-cellerna som skapar antikroppar och då finns det för få antikroppar att mäta. Vanligtvis tas det första provet för tidigt, 1-2 veckor efter bettet, och då har kroppen inte hunnit bilda några antikroppar. Det tar tid för immunsystemet att reagera, de högsta nivåerna av antikroppar finns 6-8 veckor efter bettet. Borreliabakterien underminerar immunförsvaret och fem år efter bettet finns det ofta inga antikroppar kvar, trots att man fortfarande kan ha en aktiv borreliainfektion.

IgM antikroppar tyder på ny infektion eller aktiv infektion. IgG antikroppar tyder på en gammal infektion eller en avslutad infektion. Är både IgG och IgM positiva har är det oftast en ny infektion eller så är det en fortsatt aktiv infektion. Betydelsen och tolkningen av dessa värden är väldigt olika bland olika läkare.

Man kan även göra ELISA test på ryggmärgsvätska för att testa Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, tyvärr är tillförlitligheten på detta prov efter en längre tids infektion endast ca 20 %.

De flesta läkare på vårdcentralerna vet inte om att ELISA testens alla svagheter och förstår inte att även ett negativt ELISA test kan innebära att personen har aktiv borrelia. Man kan aldrig helt utesluta en infektion bara på grund av negativt antikroppssvar på ELISA test. Det betyder att man behöver ha en person som är specialist på dessa infektioner som kan titta på helhetsbilden. Både patientens testsvar och sjukdomshistoria samt symtombild behövs tas i beaktande innan man utesluter en infektion helt. Man behöver också ta i beaktning att borrelia precis som dess kusin syfilis finns i olika stadier. Stadie 1, stadie 2 och stadie 3 har olika stadier, då både symtombilden och testresultaten kan se olika ut.

Symtom på Borreliainfektion 

1. Utslag där fästing bitit dig (färre än 50% minns bettet, eller får något utslag)

2. Positivt borreliatest, blodprov – ELISA

(Observera att du kan ha negativa provsvar och ändå vara borreliainfekterad)

3. Positivt borreliatest, CNS – ELISA ryggmärgsvätska

4. Utslag väsentligen cirkulärt som sprider sig utåt (eller generellt)

(Observera att man INTE behöver ha ett synligt utslag för att vara borreliainfekterad)

5. Utslag på andra delar av kroppen

6. Svullnad/utslag, som försvinner och återkommer

Huvud, Ansikte, Hals

7. Oförklarligt håravfall

8. Huvudvärk, mild eller svårartad, anfall med konvulsioner (epilepsi)

9. Tryckkänsla i huvudet, (White Matter Lesions in Head MRI)

10. Ryckningar i ansiktet eller i andra muskelgrupper

11. Ansiktsförlamning (Bell’s Palsy)

12. Stickningar i näsa, tungspets, kinder eller ansiktsrodnad

13. Styv nacke eller smärtor i hals/nacke

14. Smärtor eller rörelseproblem, styvhet i käken

15. Tandproblem (oförklarliga)

16. Halsont, ständigt behov att harkla, mycket slem. Heshet, rinnande näsa

Ögon/Syn

17. Dubbelsyn eller suddig syn

18. Ökat antal fläckar i synfältet

19. Ögonsmärtor, eller svullnad runt ögonen

20. Överkänslighet mot ljus

21. Blinkande ljusfenomen/vågighet i synfältets gränser/oförklarliga bilder sedda ur ögonvrån

Öron/Hörsel

22. Nedsatt hörselförmåga i ett eller bägge öron, ‘lock i öronen’.

23. Surrande ljud i öronen

24. Smärta i öronen, uttalad ljudöverkänslighet

25. Ringande ljud i ett eller båda öronen

Matsmältningssystem

26. Diarré

27. Förstoppning

28. Irriterad urinblåsa (svårt att starta/stoppa) eller Interstitial cystit

29. Orolig mage (illamående eller smärta) eller GERD (Gastro esophageal reflux-sjukdom)

Muskler & Skelett

30. Smärtor i ben eller leder eller svullnad, Karpaltunnelsyndrom

31. Styva leder, rygg, nacke, Tennisarmbåge

32. Muskelsmärtor eller kramper, (Fibromyalgi)

Respiratoriskt och Cirkulatoriskt System

33. Andfåddhet, oförmåga att ta ett djupt andetag, hosta

34. Bröstsmärtor eller ömhetskänsla i revben

35. Nattliga svettningar eller oförklarlig frossa

36. Hjärtklappning eller extraslag

37. Endokardit, Hjärtblock

Nervsystemet

38. Darrningar eller oförklarliga skakningar

39. Brännande eller stickande känslor i kroppen

40. Trötthet, Kroniskt trötthetssyndrom, Försvagade muskler, perifer neuropati eller partiell förlamning

41. Ökat tryck i huvudet

42. Nedsatt känsel, pirrande känsla eller stickningar

43. Nedsatt balans, yrsel, svårigheter att gå

44. Ökad känslighet för åksjuka/sjösjuka

45. Yrsel, lättare attacker av svimfärdighet

Psykisk hälsa 

46. Humörsvängningar, lättirriterbarhet, manodepressivitet

47. Ovanlig/oförklarlig depression

48. Försämrat lokalsinne (känsla av att ha gått vilse)

49. Känsla av att man håller på att tappa förståndet

50. Över-emotionella reaktioner, lätt att falla i gråt

51. Sover för mycket, eller svårigheter att somna

52. Svårt att somna, orolig sömn eller svårt att fortsätta sova

53. Narkolepsi, sömnapnéer

54. Panikattacker, starka oroskänslor

Mentala Förmågor 

55. Minnesförluster (kort- eller långtidsminne)

56. Förvirring, svårigheter att tänka klart

57. Koncentrations- eller läs-svårigheter

58. Gå till fel ställen

59. Talsvårigheter (otydlighet eller långsamhet)

60. Stamningar

61. Förlorad förmåga att utföra enkla uppgifter

Reproduktion och Sexualitet 

62. Förlorad sexdrift

63. Sexuella dysfunktioner

64. Oförklarliga menssmärtor, oregelbunden mens

65. Oförklarliga smärtor i, eller vätska från brösten

66. Smärtor i testiklar eller i bäckenregionen

Generellt Välbefinnande 

67. Oförklarlig ökning eller minskning av kroppsvikt

68. Extrem trötthet

69. Svullna körtlar/lymfknutor

70. Oförklarlig feber (hög eller låg temperatur)

71. Kontinuerliga infektioner (bihålor, njurar, ögon, etc.)

72. Symptom som verkar förändras, komma och gå

73. Smärta som flyttar mellan olika kroppsdelar

74. Tidigt i sjukdomen, genomgått en influensalik sjukdom ’som aldrig riktigt gick över’.

75. Låg kroppstemperatur

76. Allergier, överkänslighet mot kemikalier

77. Ökad känslighet för sprit och förvärrad bakfylla

Forskning

Forskning visar på att fästingar kan bära på upp till 20 olika infektionerI Sverige testar man tyvärr bara för borrelia och TBE vid fästingbett. Detta trots att det finns flera studier som visar att fästingar kan bära på multipla allvarliga infektioner.

Eftersom de inte diagnostiserar dessa infektioner så benämns de efter antibiotikabehandling som ”restsymptom” då de anser att borrelia och TBE är färdigbehandlade. De senaste åren har man fått upp ögonen för detta och det bedrivs idag forskning kring bland annat Babesia vid Lunds Universitet.

Hur går det till?

På våra testdagar (du hittar datum och tider på Bokadirekt) gör en legitimerad sjuksköterska ett venprov som sedan skickas för mikroskopiskanalys som utförs av person som är specialliserad på borrelia infektioner. DU SKA VARA FASTANDE 3-6 TIMMAR INNAN PROVTAGNING.

Mikroskopisk analys enligt Zoonosanalysmetod.

Zoonosanalysmetoden är en vidareutveckling av analysmetod DualDurmetoden  från Dr Bela Bozsiks av fd biomedicinsk analytiker Titti Alvarsson. Blodanalysen genomförs för att ta reda på närvaron av olika substanser som kan vara karakteristiska för specifika infektioner så som borrelia och sidoinfektioner enligt nedan. Mikroskopisk analys är tyvärr inte godkänd inom den svenska sjukvården.


Möjlighet finns även skicka ditt blodprov till ArminLabs, Augsburg, Tyskland. De är ett ackrediterat laboratorium inom EU, men tyvärr godkänns inte dina provsvar inom svensk sjukvård
.

Om man vill att proverna skall skickas till ArminLabs så måste detta meddelas innan och provrör beställas hos Arminlabs. Pris för detta beror på hur många infektioner som skall testas.

Vi testar för:
Borrelia dels som spiroket och också som cystform
Bartonella
Babesia
Anaplasma
Rickettsia
TWAR

Där efter bokar vi in en ny tid för provsvar och hälsokonsultation. Vi behandlar enligt örtprotokoll för din problematik (observera att örter ej ingår i priset utan tillkommer)

Hittar du ingen tid i vår bokningskalender så kontakta oss på mejl eller telefon.

Bokningen är bindande.

Pris

3595kr inklusive provtagning, blodanalys och hälsokonsultation

BOKA TID