Hälsokonsultation

Hälsokonsultation 60 minuter

Vi börjar med att skicka ut en hälsoenkät som du mejlar in till oss innan ditt besök. Beroende på vad du vill att vi ska kika på eller vilka problem du har lägger vi upp en behandlingsplan. Ett besvär som tex. huvudvärk kan bero på en massa olika saker, det handlar om att försöka hitta grundproblematiken. Behandling kan vara allt från kost och livsstilsråd, vitamin- och mineraltillskott eller örter. Ofta behöver man jobba med flera områden samtidigt för att få snabba och goda resultat.