Försäkring

Att ha rätt försäkring kan vara livsviktigt. Vi på Natures for Life arbetar ständigt med att förenkla och förbättra för våra nuvarande och blivande kunder. Vi vet att många av våra kunder har sjukdomar som gör att teckna den allra enklaste försäkring kan vara svårt.

Natures for Lifes Hjerta Försäkring

Vi har tillsamman med LUXOR FINANS tagit fram bra försäkringar med bra villkor och enkla hälsokrav till bra priser.

Här kan du alltså teckna försäkring utan hälsodeklaration, det enda kravet är att du är fullt arbetsför.

Försäkring utan häslodeklaration!

Genom de försäkringar som upphandlats till konceptet kan du skydda dig mot ekonomiska svårigheter vid större livshändelser, utan krav på hälsodeklaration. Det kan röra sig om sjukdom, olycksfall, dödsfall, barns olycka eller sjukdom. Du kan även teckna sjukvårdsförsäkring för snabbare vård.

De flesta försäkringsbolag ser tidigare sjukskrivning, fysiska besvär eller medfödda åkommor som hinder, och nekar försäkring. Andra kräver långa hälsodeklarationer och läkarutlåtanden innan du kan bli försäkrad.

Natures försäkring är lösningen för dig där ambitionen för oss är att alla ska kunna erbjudas försäkring oavsett tidigare sjukdomshistoria, eller tidigare skador snabbt och enkelt ska kunna försäkra sig och sina närstående.

Försäkringarna tecknas till riktigt bra villkor, enkla hälsokrav och bra priser.

Se ditt pris och teckna försäkring här

Olycksfallsförsäkring som gäller 24 timmar om dygnet!

De flesta av alla svenskar är olycksfallsförsäkrade via arbetet. Vill du också vara försäkrad och skyddad på fritiden kan du teckna en egen olycksfallsförsäkring – detta utom att gå igenom en mängd hälsofrågor. Olycksfallsförsäkringen tecknas mot full arbetsförhet* och gäller 24 timmar om dygnet

En olycksfallsförsäkring är till för att försäkra dig att få en ekonomisk kompensation om du drabbas av invaliditet till följd av en olycka.

Kom ihåg att fylla i ditt personnummer så hämtar systemet automatiskt din adress och du ser också vilken premie du behöver betala beroende på om du vill ha en olycksfallsförsäkring, livförsäkring eller privatvård. När du är klar – signera. Du är försäkrad.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

Vid frågor kontakta:
LUXOR FINANS
jonas.pettersson@luxorfinans.se
0733-42 85 05

Natures for Lifes Hjertaförsäkring är ett försäkringskoncept framtaget av LUXOR FINANS
De försäkringar som erbjuds är upphandlade via Hjerta i Sverige AB.