Ashwagandha

Ashwagandha kallas den ofta för “indisk ginseng” och är en adaptogen ört som har använts i mer än 4 000 år. Adaptogener är ämnen som hjälper till att öka kroppens förmåga att anpassa sig. Ashwagandha växer i torra regioner i Indien, Afrika och Mellanöstern och är en av de viktigaste inom den ayurvediska medicinen, som utgör en form av indisk läkekonst. Örten påverkar stresshormonet kortisol och återskapa mental balans, ork och lust. Intresset för ashwagandha har ökat stort också utanför Indien de senaste åren. Detta för att nya studier har gjorts och gett ny kunskap om hur ashwagandha verkar i kroppen.

Här är några områden där Ashwagandha hjälper:

  • Vardagsstress
  • Glädje och humör
  • Sömn
  • Fokus och koncentration
  • Sex och lust
  • Övervikt
  • Träning
  • Obalans i sköldkörtel

Ashwagandha har en förmåga att öka motståndskraften mot stress genom att påverka nivåerna av kortisol i kroppen. Studier visar att läkeörten justerar stressaxeln vilket gör att produktionen av kortisol minskar med nära 30 procent. När kroppen med hjälp av ashwagandha lugnas ökar tillgängligheten av fritt dopamin som är viktigt för att känna glädje, lugn och harmoni. Ett av ashwagandha främsta användningsområdena är sömnen. Läkeörten har effekt signalämne som minskar retningar på nerverna, vilket gör att hjärnan får lättare att slappna av och hjälper dig kommat till ro.

Ashwagandha ska inte ses som en snabbkur eftersom effekten inte märks förens efter 2-4 veckor men förstärks sedan över tiden.

Andra namn: Indisk ginseng (Withania somnifera)

Produkter med läkeörten Ashwagandha i vår butik