Vad är medicinsk laser?

Laserbehandling, medicinsk laser, laserterapi, LLLT (lågeffektlaser) stimulerar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 60-talet och det finns runt 4500 publicerade studier på både celler, djur och människa. Metoden är kliniskt beprövad och har en bevisad effekt på olika skador och besvär i kroppen. Laserstimulering sätter igång ett flertal processer i kroppen som modulering av inflammatorisk process, ökning av cirkulation i blod och lymfkärl, förbättring av lokal immunförsvar – bättre sårläkning, cellmetabolism, muskelavslappning med mera.

När används medicinsk laser?

 • Sår (ex. diabetessår, bensår, operationssår, brännsår)
 • Artros
 • IBS/tarmbesvär
 • Endometrios
 • Ledinflammationer/förslitningar
 • Lymfödem
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Herpes och munsår
 • Vårtor och fibroser
 • Benhinneinflammation
 • Hälsporre
 • Gikt
 • Inflammerad akillessena
 • Smärta (ex. idrotts- och belastningsskador, värk i rygg och nacke)
 • Diskbråck/Ryggskott
 • Tennis-/Padelarmbåge, golfarmbåge, musarm, frosen shoulder
 • Smärta i supraspinatus-muskeln
 • Akne
 • Migrän
 • Håravfall
 • Trigerminusneuralgie
 • Ärr
 • Klimakteriebesvär
 • Bröstkörtelinflammation
 • Inflammation i fästena i bröstbenet

Fördelar med laser

Laserbehandling kan med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar, idrottsskador och smärtsamma inflammationer. Behandlingen är inte smärtsam och icke-invasiv (man går inte in med nål eller liknande genom huden) därför kan även personer som är rädda för nålar få laserbehandling. Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.

 • Inflammationshämmande
 • Smärtlindrande
 • Minskar svullnad
 • Påskyndar läkning
 • Användas på akuta skador
 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär

Behandling

Vid första besöket bokar du ”Medicinsk laser” då görs en hälsokonsultation och du får beskriva dina besvär. Utifrån ditt utgångsläge lägger vi sedan i samråd med dig upp en vårdplan och går igenom hur lasern fungerar och dess inställningar. Sedan hyr du hem lasern för att själv behandla dig i hemmet. Hyrtiden är 14 dagar och vi har under hela din behandling täta avstämningar och en dialog om nästa steg.

Den del av kroppens om behandlas belyses med en eller flera laserdioder som levererar laserljus genom ett munstycke som kallas prob. Lasern ställs in på önskat djup beroende på symptom och vilket område som ska behandlas. Beroende på laser- och vävnadstyp så tränger ljuset olika djupt in i vävnaden. Andra faktorer som spelar in är hur djupt problemet sitter eller hur stor yta som behandlas.

Vid akut skada räcker det oftast med 1–4 behandlingar under en vecka medan mer kroniska besvär kan kräva mellan 5-12 behandlingar utspridda under en längre tid (3–4 veckor). Medicinsk laser kan med fördel kombineras med andra behandlingsformer som massage samt träning för bästa resultat

Behandlingen är normalt smärtfri även om laserljuset ibland kan ge ett lätt obehag som ofta beskrivs som en stickande känsla.

Risker och biverkningar.

Medicinsk laserbehandling är en väl beprövad behandlingsmetod, den är biverkningsfri och metoden saknar inrapporterade skador. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer.
I stort sett alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva eftersom de är ett tecken på att behandlingen gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar. De behandlingsreaktioner som kan uppkomma är kortvarig värk som oftast sitter i en till två dagar efter behandling. Även tillfällig trötthet kan förekomma och beror på att läkningseffekten har satts igång.

Vilken laser används?

Vi använder oss av svensktillverkad laser från Irradia, som är en välkänd och respekterad tillverkare bland forskare och andra tillverkare. Irradia tillverkar alla sina lasrar själva och har så gjort i över 40 år. De håller sig uppdaterade kring vad som händer inom forskningen gällande laserterapi och de vetenskapliga studierna så att de kan utbilda terapeuter med spetskompetens.

Idrottsklubbar och föreningar

Medicinsk laser är perfekt behandling för idrottare både i förebyggande syfte (då skador läker snabbare) och när skadan har varit framme. Hör av er via mejl så hittar vi ett upplägg som passar er.

Priser

 • Medicinsk laser genomgång  – 850 kr
 • Hyra 14 dagar 2000 kr

Hittar du inga tider i min kalender, mejla mig så ringer jag upp dig och vi hittar en tid. info@ortoteket.se